ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่1/2563
30 มิ.ย. 63 นักเรียนใหม่มาโรงเรียน
29 มิ.ย. 63 นักเรียนเก่ากลับมาโรงเรียน
18 พ.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 63 ติดตามการท่องจำอัลกุรอาน
01 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนรู้ออนไลน์
10 มี.ค. 62 งานวันปัจฉิม ตัมมัตอัลกุรอาน /ฟังผลสอบปลายภาคเรียนที่2/2561
07 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่2/2561(ครั้งที่2)
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 ม.6สอบโอเน็ต
25 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่2/2561(ครั้งที่1)
15 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบถ่ายปลายภาคเรียนที่2/2561
09 ก.พ. 62 เชิญผู้ปกครองที่นักเรียนค้างงานมาพบ ติดตาม ผลการค้างงานของนักเรียน
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 สัปดาห์นิเทศการสอนครูครั้งที่ 2
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ม.3สอบโอเน็ต
01 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ค้างส่งงาน
26 ม.ค. 62 ถึง 27 ม.ค. 62 นักเรียนอยู่ประจำปิดกลับบ้านครั้งที่ 3
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 สัปดาห์ประเมินผลการเรียนครั้งที่ 2
19 ม.ค. 62 ม.3 และม.6 สอบไอเน็ต
17 ม.ค. 62 กิจกรรมเด็กดีในดวงใจครู
12 ม.ค. 62 ถึง 13 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
04 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ครั้งที่ 1
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่2/2561
27 ธ.ค. 61 ส่งข้อสอบถ่ายปลายภาคครั้งสุดท้าย
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สัปดาห์นิเทศการสอนครูครั้งที่ 1
08 ธ.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 นักเรียนอยู่ประจำปิดกลับบ้านครั้งที่ 1
นักเรียนอยู่ประจำหอพักปิดกลับบ้านครั้งที่1 
05 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ
นักเรียนชั้นม.1-ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
09 พ.ย. 61 วันที่ 1 เดือนรอบิอุ้ลเอาวัล ปีฮ.ศ. 1440
05 พ.ย. 61 เริ่มเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่2/2561
04 พ.ย. 61 ถึง 04 ธ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2561
จ่ายค่าเทอม/ค่าหอพัก/ประชุมผู้ปกครอง
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
06 ต.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61 ปิดเทอมภาคเรียนที่1/2561
06 ต.ค. 61 ถึง 14 ต.ค. 61 ติวเข้มสอบโอเน็ตและสอบไอเน็ต
05 ต.ค. 61 ฟังผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
25 ก.ย. 61 ถึง 01 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 สัปดาห์นิเทศการสอนครู ครั้งที่ 2
18 ส.ค. 61 ถึง 26 ส.ค. 61 ปิดรายาอีดิ้ลอัฎฮา ปิดให้นักเรียนอยู่ประจำกลับบ้าน
15 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 นัคละห์เกมส์ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
14 ส.ค. 61 กิจกรรมฮัจย์มัมรูร
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
03 ส.ค. 61 ถึง 09 ส.ค. 61 สัปดาห์ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
23 ก.ค. 61 ถึง 27 ก.ค. 61 สัปดาห์นิเทศการสอนครู ครั้งที่ 1
21 ก.ค. 61 ถึง 22 ก.ค. 61 ปิดให้นักเรียนอยู่ประจำกลับบ้านครั้งที่ 2
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
17 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่1/2561
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
02 พ.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
02 พ.ค. 61 ลงทะเบียน นักเรียนสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 (ชั้นม.1และม.2)
แจ้งไปยังนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ขอให้นักเรียนลงทะเบียนเรียน ซื้อหนังสือ พานักเรียนเข้าหอพัก และประชุมผู้ปกครองนักเรียนในเวลา 09.00-10.30 น.
นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ค. 61 ถึง 01 มี.ค. 61 นักเรียนลงทะเบียนเรียน
นักเรียนลงทะเบียนเรียน จ่ายค่าเทอม ค่าหอพัก ประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.00-15.00 น.
01 พ.ค. 61 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
14 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61 งานเลี้ยงน้ำชาแข่งขันกอรี 14 จังหวัดภาคใต้
06 เม.ย. 61 ม.6 รับวุฒิสำเร็จการศึกษา
นักเรียนชั้นม.6 มารับวุฒิสำเร็จการศึกษา เวลา 08.00-15.00 น.
ชุดนักเรียน
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
02 เม.ย. 61 ถึง 18 เม.ย. 61 ครูผลัดเปลี่ยนเข้าเวร
ครูผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรในช่วงปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
01 เม.ย. 61 ถึง 01 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนใหม่ปี2561
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 ชั้นม.1 และม.4 มอบตัวพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร
30 มี.ค. 61 ม.3 รับวุฒิจบการการศึกษา
วันที่ 30 มีนาคม 2561 นักเรียนม.3 มารับวุฒิสำเร็จการศึกษา ม.3 ภายในเวลา 08.00-15.00 น.
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
25 มี.ค. 61 ถึง 15 เม.ย. 61 เข้าค่ายกอรีภาคฤดูร้อน
วันที่ 25 มีนาคม -15 เมษายน 2561 
ทางโรงเรียนร่วมกับสมาพันธ์กอรี 14 จังหวัดภาคใต้ จัดอบรมอัรรอยยานอบรมกอรีภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 16
ณ  โรงโรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 เฉพาะนักเรียนติด ร และติด 0 สอบแก้
ทางโรงเรียนเปิดโอกาศให้เฉพาะนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ที่ติด ร มาสอบแก้ตัว ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มี.ค. 61 งานตัมมัต ปัจฉิม ครั้งที่ 5
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์