สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 
เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปวงกลม
วงล้อมรอบ ด้านในเป็นหนังสือ ใต้หนังสือมีริบบิ้ล เขียนชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอาหรับ เขียนว่า معهد الريان  (มะฮัดอัรรอยยาน)บนหนังสือมีคบเพลิง  และแสงไฟพุ่งออกมา   วงกลมรอบนอก  ด้านบนเขียนชื่อโรงเรียน  ด้านล่างเขียนที่อยู่  คั่นระหว่างชื่อโรงเรียนและที่อยู่เป็นรูปใบปาล์ม   ดังรูป

 

                   รูปวงกลมด้านใน  หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความสันติความรัก  และความสามัคคีของคนในโรงเรียน

                    หนังสือ  หมายถึง  ธรรมนูญของการเรียนรู้ทั้งทางด้านศาสนาและทางโลก ซึ่งเป็นทางนำให้กับผู้เรียน

                   คบเพลิง  หมายถึง  ความสำเร็จจากการพากเพียรศึกษาหาความรู้

                   แสงไฟ  หมายถึง    การประสบความสำเร็จในชีวิต  การนำความรู้ที่ได้รับทั้งทางโลกและทางธรรมไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

                 สัญลักษณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกรอบวงกลม  คือ       เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อัรรอยยานพิทยานุสรณ์   เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับคุณภาพทางการศึกษา    ทั้งทางโลกและทางธรรม นำพื้นฐานความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และพัฒนาตนเอง สังคม เพื่อก้าวสู่การประสบความสำเร็จดั่งที่นักเรียนหวังไว้  ความรู้นั้นเป็นแสงสว่างที่คอยชี้นำให้นักเรียนประสบกับความสำเร็จในในโลกนี้และโลกหน้า

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.42 KB