ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาบอฮัจยีอัยยุบ ใจดี
ตำแหน่ง : ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : มามายูไหวรียะห์ ใจดี
ตำแหน่ง : ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ โซะเฮง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2554