ประกาศ
การรับเอกสารจบม.3และม.6

 

ประกาศโรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์

เรื่องการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นม.3 และม.6

---------------------------------

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการป้องกันในการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทางโรงเรียนจึงกำหนดช่องทางในการรับวุฒิการศึกษาของนักเรียนดังนี้

  1. นักเรียนที่จบชั้นม.3และสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนให้ลงทะเบียนยืนยันมอบตัวและส่งหลักฐานต่อไปยังงานรับสมัครนักเรียน

  2. นักเรียนที่จบชั้นม.3เรียนต่อที่โรงเรียนอื่น และนักเรียนชั้นม.6 ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารโดยผ่านขนส่งเอกชนเก็บเงินปลายทางเท่านั้น โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามพร้อมระบุที่อยู่ให้ชัดเจน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยเข้าที่เมนูประกาศ เลือกการรับเอกสารจบม.3และม.6

การส่งมอบหลักฐานจะดำเนินการภายในวันที่ 1-3 เมษายน 2563 หากต้องการสอบถามรายละเอียดให้ติดต่อประสานงานผ่านครูประจำชั้นเท่านั้น
        ประกาศ ณ วันที่  30   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2563


      

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 1014 ครั้ง