เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์
คำแถลงทางดาราศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1441 (ค.ศ.2020)

คำแถลงทางดาราศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1441 (ค.ศ.2020)
โดย มุฮัมมัด เชากัต อัวดะห์
ผู้อำนวยการศูนย์ดาราศาสตร์สากล

ในขณะที่เดือนชะบานได้เริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2020 ในประเทศอิสลามส่วนใหญ่ ฉะนั้นประเทศส่วนใหญ่จึงจะทำการสำรวจจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอนในวันพฤหัสบดีที่ 29 ชะบาน ฮ.ศ. 1441 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2020 โดยประเทศเหล่านั้นคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน โอมาน เอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน ซีเรีย ลิเบีย แอลจีเรีย โมร็อกโก มอริเตเนีย และประเทศอิสลามอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหรับในแอฟริกา ในขณะที่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เริ่มต้นเดือนชะบานในวันพุธที่ 25 มีนาคม ซึ่งประเทศกลุ่มนี้จะทำการสำรวจจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอนในวันพุธที่ 22 เมษายนซึ่งรวมถึงอิรัก อียิปต์ ตุรกี และตูนิเซีย

สำหรับประเทศที่จะสำรวจจันทร์เสี้ยวในวันพุธที่ 22 เมษายน 2020 นั้น ดวงจันทร์จะตกในวันดังกล่าวก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า และต่อมาจะเกิดจันทร์ดับขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ซึ่งก็หมายความว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันพุธที่ 22 เมษายน ฉะนั้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องนับเดือนชะบานให้ครบ 30 วัน และจะเริ่มเดือนรอมฎอนในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์

สำหรับประเทศที่จะสำรวจจันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020 นั้น ไม่สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยตาเปล่าจากสถานที่ใดในโลกอิสลามได้ แต่สามารถที่จะมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์เท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเห็นในบางประเทศ จากประเทศซูดาน ลิเบีย แอลจีเรีย โมร็อกโก และมอริเตเนีย และในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวในวันดังกล่าวด้วยตาเปล่าด้วยความยากลำบาก เช่นเดียวกันกับการเห็นจันทร์เสี้ยวของวันดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก

ในขณะเดียวกัน บางประเทศโลกอิสลาม ส่วนหนึ่งสามารถที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020 ได้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวจากส่วนต่างๆของโลกอิสลาม ฉะนั้นจึงคาดได้ว่าวันศุกร์ที่ 24 เมษายนจะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอิสลามส่วนใหญ่

ส่วนประเทศที่ยึดถือหลักการที่จะต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น หรือประเทศที่อยู่แทบตะวันออกกลางและประเทศที่ไม่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน แม้จะด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์ก็ตาม คาดการณ์ได้ว่าจะเริ่มเดือนรอมฎอนในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

สำหรับสถานการณ์จันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายนในเมืองอาหรับและอิสลามบางแห่ง การคำนวณโดยสมการเชิงเส้นของจันทร์เสี้ยวขณะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า มีดังนี้

- จาการ์ตา : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 18 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 10 ชั่วโมง 10 นาที

- อาบูดาบี : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 20 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 13 ชั่วโมงและ 43 นาที

- มักกะฮ์ : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า23 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 14 ชั่วโมงและ 31 นาที

- อัมมาน : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 22 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 14 ชั่วโมง 47 นาที

- ไคโร : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 23 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 14 ชั่วโมงและ 57 นาที

- ราบัต : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 28 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 16 ชั่วโมงและ 53 นาที

- คาร์ทูม : ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 24 นาที โดยดวงจันทร์มีอายุ 14 ชั่วโมง 52 นาที

ฉะนั้นจันทร์เสี้ยวในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020 ของจาการ์ตา อาบูดาบี มักกะฮ์ อัมมาน และไคโรเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่า และแม้ว่าจะด้วยกับกล้องโทรทรรศน์ก็ตาม ในขณะที่เมืองราบัต และเมืองคาร์ทูมนั้นจะสามารถมองเห็นได้ด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์เท่านั้นซึ่งมีความยากลำบากที่จะมองเห็น

และเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับตัวเลขเหล่านี้ ควรที่จะต้องรู้ว่า จันทร์เสี้ยวต้องค้างฟ้าถึง 29 นาทีเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นระดับที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่จันทร์เสี้ยวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นต้องมีอายุถึง 15 ชั่วโมงและ 33 นาที และไม่เพียงพอที่ยึดเอาการค้างฟ้าและอายุของดวงจันทร์ด้วยค่าเหล่านี้ในการที่จะสามารถมองเห็นได้ เพราะการเห็นจันทร์เสี้ยวนั้นต้องสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ระยะเชิงมุมจากดวงอาทิตย์ และระยะห่างจากขอบฟ้าในเวลาที่สังเกต

หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสังเกตจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการอิสลามเพื่อสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวของศูนย์ดาราศาสตร์สากลบนอินเทอร์เน็ตตามที่อยู่ (www.AstronomyCenter.net) ซึ่งโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค. ศ. 1998 และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 800 คนจากนักวิทยาศาสตร์ โดยโครงการนี้ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในประเทศต่าง ๆ ของโลกตรวจสอบจันทร์เสี้ยวและส่งผลการตรวจสอบไปยังโครงการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องหลังจากตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด

แผนที่ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอนในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายนจากทุกภูมิภาคของโลกได้ ดังนี้

- ไม่สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้จากเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแถบสีแดง เนื่องจาก ดวงจันทร์ได้ตกก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า หรือ/และเนื่องจากดวงจันทร์ได้ดับ (New Moon) ภายหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

- ไม่สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์หรือด้วยตาเปล่า จากเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแถบที่ไม่มีสี

- สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์เท่านั้น จากเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแถบสีน้ำเงิน

- สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ จากเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแถบสีชมพู พร้อมกันนั้นก็สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยตาเปล่าในกรณีที่ชั้นบรรยากาศปลอดโปร่งจริงๆ และจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสังเกตดวงจันทร์ที่จะสามารถค้นหาตำแหน่งของจันทร์เสี้ยวได้

- สามารถมองเห็นจันทร์เสี้ยวได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแถบสีเขียว

ข้อมูลจากศูนย์ดาราศาสตร์สากล
https://www.astronomycenter.net/articles/2020/04/18/ram41
แปลและเรียบเรียงโดย อะห์หมัดมุสตอฟา โต๊ะลง

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,09:54   อ่าน 143 ครั้ง