โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

หลักสูตรสามัญ

1)เปิดสอนหลักสูตรสามัญ ตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   ได้แก่  8   กลุ่มสาระ  คือ

         1.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         1.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         1.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         1.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         1.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         1.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         1.7) วิชาการงานอาชีพ  

         1.8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสามัญ

2)เปิดสอนหลักสูตรวิชาศาสนาตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีพ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้

         2.1) กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย วิชาตัฟซีรอัล-กรุอาน (อรรถาธิบายอัลกุรอาน)  วิชาอัล-หะดิษ (วจนะของศาสดา) วิชาเตาฮีด (หลักศรัทธา) วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)

         2.2) กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรม ประกอบด้วย  วิชาอัต-ตารีค (ศาสนประวัติ)  วิชาอัล-อัคลาค (จริยธรรม)

         2.3) กลุ่มสาระภาษา ประกอบด้วย วิชาภาษาอาหรับ  และวิชาภาษามลายู

3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ส่งเสริมวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทางสังคมอื่นๆพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามหลักการของศาสนาอิสลามให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนออกสู่สังคม

4) หลักสูตรเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • หลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารสำหรับชั้นม.4-ม.6
  • หลักสูตรดาราศาสตร์คำนวณเวลาละหมาด ทำปฏิทินฮิจเราะห์ กิจกรรมดูจันทร์เสี้ยว
  • หลักสูตรอัลกุรอานแบบมูร็อตตั้ลและทำนอง (กอรี)
  • หลักสูตรฝึกการปฏิบัติศาสนกิจ (หญ้าปากคอก)
  • หลักสูตรฝึกเป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมทางศาสนา
  • หลักสูตรการอ่านคุตบะห์ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่ล
  • หลักสูตรการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง

เรียนกีตาบยาวีและเรียนกีตาบภาษาอาหรับ ภาคเช้าและภาคกลางคืน

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png1.png2.png
วันนี้24
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้476
เดือนนี้136
รวม113212

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน