โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

arrayyan

โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 

 

ตั้งอยู่เลขที่  496  หมู่ที่ 1 (บ้านทุ่ง)  ถนนเพชรเกษม   ตำบลเขาคราม  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์  81000   

เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน กบ1/2554    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  

โรงเรียนในระบบสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการสามัญควบคู่ศาสนา คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลาม  พุทธศักราช 2546

 

ที่มาของชื่อโรงเรียน  โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์    มีความหมายดังนี้

คำว่า อัรรอยยาน  เป็นคำศัพท์มาจากรากฐานภาษาอาหรับ ซึ่งได้ถูกระบุในหลักวจนศาสดา มีความหมายคือ  สวนสวรรค์สำหรับผู้ที่ถือศีลอด  และอีกความหมายคือ  แม่น้ำสำหรับผู้ที่ทำความดี   

คำว่า พิทยา    มีความหมายว่า   ความรู้  หลักวิชาการ

คำว่า นุสรณ์   มีความหมายว่า    จารึก   บันทึกไว้ หรือ ได้ถูกกล่าวไว้

สรุป  คำว่า อัรรอยยานพิทยานุสรณ์  มีความหมายว่า   หลักธรรม คำสอน ที่เป็นความรู้  หรือหลักวิชาการ จากหลักสูตรด้านสามัญศึกษา และอิสลามศึกษา   ได้นำมาอบรม  สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ให้ถูกต้อง ต่อหลักการทั้งทางโลกและทางธรรม

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png4.png5.png
วันนี้57
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้509
เดือนนี้169
รวม113245

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน