โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

 

นางสาวพรทิพย์ ใจดี  หัวหน้าฝ่ายงาน

 

 • หลักสูตรและการสอน
 1. นางสาวสุรีย์  สาระวารี
 2. นางสาวนูรีซะ  บือราเฮง

 

 • ฝ่ายสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
 1. นางสาวยาวีร่า  เหมเส็ม
 2. นางสาวพรพรรณ แมลงภู่

 

 • ฝ่ายวัดและประเมินผล
 1. นางลัคนา  ใจดี
 2. นางสาวศิรินุช  หลางหลี

 

 • ฝ่ายงานแนะแนว
 1. นางสาวพีรยา ปราบเภท
 2. นายณัฐพงศ์ ขาวขำ

 

 • ฝ่ายงานห้องสมุด
 1. นายนุมัน  บือแน 

 

 • ฝ่ายงานวิจัยในชั้นเรียน
 1. นางสาวสุไรดา  แกมะ

 

 • ฝ่ายงานนิเทศการสอน
 1. นางสาวพรทิพย์  ใจดี

 

 • ฝ่ายวิชาการศาสนา
 1. นายปริญญา ใจดี

 

 • ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน
 1. นางสาวพรทิพย์ ใจดี
 2. นางสาวเยาวเรศ กูลหมาด

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png1.png2.png
วันนี้24
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้476
เดือนนี้136
รวม113212

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน