โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

         

-   ผู้รับใบอนุญาต

   

1

 

1

-   ผู้จัดการ

   

1

 

1

-   ผู้อำนวยการ

   

1

 

1

-   รอง/ผู้อำนวยการ

         

รวม

   

3

 

3

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         

ระดับมัธยมศึกษา

         

-   ครูบรรจุ

1

15

   

15

-   ครูต่างชาติ

 

2

   

2

-   ครู(ไม่บรรจุ)

 

6

   

6

รวม

1

23

0

0

23

4. บุคลากรทางการศึกษา

         

-   เจ้าหน้าที่

 

1

   

1

5.อื่นๆ (ระบุ)...

         

รวม

1

24

3

0

27

รวมทั้งสิ้น

1

24

3

0

27

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png4.png5.png
วันนี้57
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้509
เดือนนี้169
รวม113245

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน