โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

496  หมู่ที่ 1 (บ้านทุ่ง)  ถนนเพชรเกษม   ตำบลเขาคราม 

อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  

รหัสไปรษณีย์  81000 

 

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.